Meny

Kvalitet og miljø

Kvalitet i alle ledd

Våre grossister har full sporbarhet på alle våre produkter. Hvert år utfører kvalitetsavdelingen ved Lerøy Seafood tilbakekallingstester mot våre største produsenter. I tillegg gjennomføres kontroller hos grossist og terminal i Oslo hvor produktenes kvalitet testes. Produktene blir i tillegg analysert ved Eurofins Norsk Matanalyse. Ved avvik gis produsent tilbakemelding og tiltak kreves.

Laks og ørret kan spores tilbake til stamfisk. Sportingsnummeret består av et pakkemerke og et løpende LOT-merke.  Kunder som har opprettet brukerkonto kan logge seg inn på vårt internettbaserte sporingssystem; Fishtrack på www.leroy.no og hente sporingsinformasjon om eksempelvis lokasjon, slakteri, behandlinger samt kvalitetsinformasjon om fett, farge og kondisjonsfaktor.

For pelagisk, hvit fisk og skalldyr står det meste av informasjonen på etikett. Her finnes informasjon om fangstområde, pakkeri, fangstdato og siste forbruksdato. Ønskes ytterligere informasjon kan kunden kontakte oss.

 

 Miljø

Vår drift baserer seg på det som lever i havet og vi er avhengig av at ressursene forvaltes på en bærekraftig måte, som gjør oss i stand til å produsere og selge sjømat også i fremtiden. Vi skal være aktive med å fremskaffe sertifiserte produkter, informere om truede fiskearter samt fangstmetoder som er lite miljøvennlige.

Lerøy Seafood var første aktør innenfor vår næring som ble tildelt ASC-sertifisering av sine havbruksanlegg. Lerøy har deltatt i utviklingen av standarden siden 2004 i samarbeid med WWF. Lerøy Seafood og Lerøy Norwegian Seafood (hvit fisk og skalldyr) er også MSC-sertifiserte. For å kunne tilby og markedsføre sertifisert sjømat i storkjøkkenmarkedet må hele verdikjeden, inkludert distribusjon, være sertifisert. Lerøy Sjømatgruppen med sine åtte grossister er MSC- og ASC-sertifisert.

Vi har alltid vært opptatt av å fortelle våre kunder hvorfor det er enkelte arter vi ikke omsetter og vår målsetting er at andelen MSC / ASC sertifiserte produkter skal øke. Vi oppfordrer alle våre underleverandører til å sertifisere seg innen MSC eller ASC.

  • MSC er den sikreste sertifiseringen for et bærekraftig fiske av villfisk.
  • ASC er den sikreste sertifiseringen for bærekraftig oppdrett.

Lerøy Sjømatgruppen jobber med å redusere bruk av isoporemballasje i størst mulig grad. Andel varer som leveres i pappemballasje har økt betraktelig de seneste år. Vi har et stykke å gå når det gjelder å påvirke våre produsenter til å bytte ut isoporkassene. Foreløpig er det ingen tvil om at isopor og is gir best isolering og dermed bevarer varens kvalitet på en optimal måte. Med fokus på å samtidig redusere matsvinn er vi avhengig av emballasje som best mulig holder riktig temperatur. Inntil den optimale emballasjeløsningen er på plass, har vi velfungerende returordninger for isopor. Denne gjenvinnes og benyttes til isolasjon.

 Lerøy Sjømatgruppen er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Det innebærer at vi har fokus på:

  • Energisparende tiltak
  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for å bedre arbeidsmiljø

Lerøy er deltaker i prosjektet Kutt Matsvinn 2020 sammen med norsk serveringsbransje med felles mål om å redusere matsvinnet med 20% innen 2020.

Lerøy Sjømatgruppen er en av landets ledende leverandører av sjømat og delikatesser til storkjøkkenmarkedet
Lerøy Sjømatgruppen
Postboks 7600 Bergen
5020 Bergen post@leroysjomatgruppen,no

Utviklet av Imaker as